Help jij mee aan Brandveilig leven?

Help jij mee aan Brandveilig leven?

  •  Arnhem
  •  
  •  24 januari 2017

Minder brand betekent minder leed, minder slachtoffers en minder schade. In het hele land ontwikkelt de brandweer samen met haar partners allerlei initiatieven voor Brandveilig leven. Ouderenorganisaties, zorgpartners, scholen, studenten en ondernemers: iedereen draagt steeds meer zijn steentje bij aan brandveiligheid.

Speerpunten

Afgelopen jaar heeft de brandweer ‘de balans opgemaakt’ en meer focus aangebracht in haar werk. Vier speerpunten vormen nu de kapstok voor de activiteiten van de brandweer, nu en in de toekomst. Deze speerpunten lichten we toe in onderstaande animatie. Brandveiligheid is van ons allemaal. Help jij mee?

Zie voor de website van Help jij mee aan brandveilig leven:

https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/bvl/help-jij-mee-aan-brandveilig-leven

 

 

 

 

Logistieke oplossing voor tekort bluswater op locatie

Logistieke oplossing voor tekort bluswater op locatie

Er is een groeiend tekort aan bluswater op locatie in Nederland. Op steeds meer plekken in ons land zijn moderne waterleidingen zo klein van diameter dat de brandweer te weinig watertoevoer heeft om branden te kunnen blussen. Om dit probleem aan te pakken heeft Brandweer Brabant Noord watertransportvoertuigen in gebruik genomen.

Bedrijfswagendealer De Burgh heeft, na een aanbesteding door Brandweer Brabant-Noord, hiervoor een watertransportvoertuig ontwikkeld met een capaciteit van 16.500 liter

Parkeergarage Malta

Exiss heeft al voor projecten in diverse delen van de wereld het ventilatie ontwerp gemaakt en de CFD onderzoeken mogen uitvoeren.

Sinds kort zijn wij nu ook bestrokken bij het ontwerp en CFD onderzoek voor een grote vijflaagse parkereergarage op Malta. In Malta zijn wel stuwventilatoren op de markt, maar er is lokaal nog relatief weinig ervaring met betrekking tot (RWA) ventilatiesystemen. Een van de mooie aspecten hiervan is dat deze nederlandse uitvinding, bijna over de hele wereld wordt toegepast maar vaak nog wordt ontworpen op Nederlandse bodem.

 

Projecten in Bahrein, Dubai, Qatar, Jordanië en Iran.

In voorgaande jaren hebben wij enkele projecten mogen uitvoeren in diverse delen van de wereld.

Sinds enkele maanden hebben wij een nieuwe partner gevonden in Bahrein, via deze partner zijn wij nu met diverse projecten begonnen. Deze projecten zijn parkeergarages van ca. 2.000 m2 tot zelfs meer dan 350.000 m2 waarvoor zij een partner zochten die zowel het ontwerp voor hun kon uitwerken en het ontwerp kan valideren middels CFD simulaties. De garages worden ontwikkelt in Bahrain, Dubai, Qatar, Jordanië en Iran. In deze landen zijn wel de stuwventilatoren op de markt, maar er is lokaal nog weinig kennis met betrekking tot (RWA) ventilatiesystemen. Een van de mooie aspecten hiervan is dat deze nederlandse uitvinding, ooit ontwikkeld door een vanuit rijkswaterstaat gefinancierde wergroep, over de hele wereld wordt toegepast maar vaak nog wordt ontworpen op Nederlandse bodem.

Door Exiss is een full scale brandtest uitgevoerd in parkeergarage Centrumplan Overschie in Rotterdam.

In deze parkeergarage was door adviesbureau G. Wickerhoff BV een ventilatiesysteem ontworpen volgens de Rotterdamse richtlijn. Deze ventilatie installatie is aangebracht door Geveke B.V uit Amsterdam. 
Voor ingebruikname werd door de gemeente geëist dat er een reële test met warme rook werd uit gevoerd om te controleren of de beoogde aanvalsroute bij brand wel vrij zou blijven van rook.

Exiss heeft door haar ervaring met deze testen en de, in samenwerking met Efectis B.V., ontwikkelde Hot Smoke test, deze test mogen uitvoeren. Door het ontsteken van ethanol is zes dubbele brandbakken is een brandvermogen gegenereerd van 2,6 MW totaalvermogen. Daarnaast is met behulp van rookmachines de verspreiding van rook zichtbaar gemaakt.
De brandweer en gemeente waren zeer te spreken over de uitvoering en resultaten van de test en het systeem is door de goede uitkomst goedgekeurd en de garage is in gebruik genomen. Ondanks de hoge temperatuur van de brand van ca. 500 °C is het gebouw en de onder het plafond aanwezige heracliet bekleding volledig onbeschadigd gebleven.