Door Exiss is een full scale brandtest uitgevoerd in parkeergarage Centrumplan Overschie in Rotterdam.

In deze parkeergarage was door adviesbureau G. Wickerhoff BV een ventilatiesysteem ontworpen volgens de Rotterdamse richtlijn. Deze ventilatie installatie is aangebracht door Geveke B.V uit Amsterdam. 
Voor ingebruikname werd door de gemeente geëist dat er een reële test met warme rook werd uit gevoerd om te controleren of de beoogde aanvalsroute bij brand wel vrij zou blijven van rook.

Exiss heeft door haar ervaring met deze testen en de, in samenwerking met Efectis B.V., ontwikkelde Hot Smoke test, deze test mogen uitvoeren. Door het ontsteken van ethanol is zes dubbele brandbakken is een brandvermogen gegenereerd van 2,6 MW totaalvermogen. Daarnaast is met behulp van rookmachines de verspreiding van rook zichtbaar gemaakt.
De brandweer en gemeente waren zeer te spreken over de uitvoering en resultaten van de test en het systeem is door de goede uitkomst goedgekeurd en de garage is in gebruik genomen. Ondanks de hoge temperatuur van de brand van ca. 500 °C is het gebouw en de onder het plafond aanwezige heracliet bekleding volledig onbeschadigd gebleven.