Exiss B.V. gecertificeerd.

image caption

1-3-2009 Exiss B.V. gecertificeerd. 
Exiss B.V. is in 2008 door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) gecertificeerd als erkend programma van eisen opsteller voor brandmeld- en rook warmte afvoer installaties (RWA). Exiss is momenteel één van de weinige bedrijven, die deze unieke dubbele erkenning als PvE opsteller heeft. 
Het PvE is het basisdocument aan de hand waarvan een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. Een erkend PvE is van toepassing bij meerdere eisende partijen. Als eisende partijen kunnen bij het opstellen van een PvE de eigenaar van het gebouw, de gebruiker, de verzekeraar, de gemeente en/of de brandweer zijn betrokken. Zonder PvE is het niet mogelijk om een installatie te certificeren, wat verplicht is vanuit het besluit brandveilig gebruik bouwwerken. 

 
 

Met deze dubbele erkenning kan Exiss optimaal bijdragen aan het ontwerpproces van een brandmeld- en rook warmte afvoer installaties (RWA). Bovendien is Exiss sinds 2007 al gecertificeerd als rookbeheersingsbedijf en mag zodoende een volledig rookbeheersingsysteem ontwerpen.