NEN 6098 Eindelijk gepubliceerd

 

Is uiteindelijk gepubliceerd in februari van 2012, nadat het 5 jaar is uitgesteld;

De NEN6098 is van toepassing bij mechanischgeventileerde parkeergarages met een oppervlak van meer dan 1.000 m2
De belangrijkste wijzigingen ten opzichten van de verouderde praktijkrichtlijn zijn:
- Debiet afgestemd op temperatuur klasse ventilatoren;
- Zicht op de brand bij garages groter dan 2.500m2;
-Tussen de 1.000 en 2.500maanvullende ventilatie optioneel in overlge met bevoegd gezag;
- Brandvermogen is beter gedeifnieerd en het totaalvermogen is 9,5 MW;
- Uitgangspunten t.b.v. CFD simulaties dienen te worden aangereikt door uitvoerende van de CFD berekening;
- Rookverspreidingsgebied is beperkt tot maximaal 10.000 m2;
- Een stuwventilator binnen een straal van 10 meter van brandhaard wordt verondersteld niet meer te functioneren(of aantonen in CFD dat de rook lager blijft dan temp. klasse ventilator)
 
Tegelijk na het tot stand komen van de norm was er veel discussie over de toepassing van deze (gelijkwaardigheis)norm, met name met betrekking tot inzet tijd en brandvermogen, in de jaren na de invoering zien we dat een aatal veiligheidsregio's de norm deels hanteren maar ook regelmatig deze brandvermogenscurve aangepast willen toepassen met een nog hoger brandvermogen.
 
Op Europees niveau is ook een normcommissie opgesteld, er is nog niet bekend wanneer hiervan een publicatie van valt te verwachten.
 
 

Exiss B.V. gecertificeerd.

1-3-2009 Exiss B.V. gecertificeerd. 
Exiss B.V. is in 2008 door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) gecertificeerd als erkend programma van eisen opsteller voor brandmeld- en rook warmte afvoer installaties (RWA). Exiss is momenteel één van de weinige bedrijven, die deze unieke dubbele erkenning als PvE opsteller heeft. 
Het PvE is het basisdocument aan de hand waarvan een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. Een erkend PvE is van toepassing bij meerdere eisende partijen. Als eisende partijen kunnen bij het opstellen van een PvE de eigenaar van het gebouw, de gebruiker, de verzekeraar, de gemeente en/of de brandweer zijn betrokken. Zonder PvE is het niet mogelijk om een installatie te certificeren, wat verplicht is vanuit het besluit brandveilig gebruik bouwwerken. 

 
 

Met deze dubbele erkenning kan Exiss optimaal bijdragen aan het ontwerpproces van een brandmeld- en rook warmte afvoer installaties (RWA). Bovendien is Exiss sinds 2007 al gecertificeerd als rookbeheersingsbedijf en mag zodoende een volledig rookbeheersingsysteem ontwerpen.