Brandoverslagberekening

In het bouwbesluit staat dat er moet worden voldaan aan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO-eis) van 20, 30 of 60 minuten ahnkelijk van aard van het gebouw en of het nieuwbouw of bestaande bouw bestreft.

Met een berekening op basis van de NEN 6068 kan worden bepaald of er brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de criteria te voldoen.

Met behulp van een geavanceerd rekenprogramma kunnen wij een duidelijk overzicht van de optredende warmtestraling genereren. Op basis van deze straling wordt getoetst of, zonder toepassing van brandwerende onderdelen, aan de gestelde WBDBO-eis wordt voldaan.

Op basis van de verstrekte tekeningen wordt een drie dimensionaal model uitgewerkt en worden de aangegeven mogelijke brandoverslag paden doorgerekend.

Uit het rekenmodel komt een specificatie van de op het geselecteerde object ontstane straling bij brand, dit wordt overzichtelijk in een rapportage verwerkt welke ter toetsing bij het bevoegd gezag kan worden ingediend.