Certificeren bestaande installaties

Er zijn in Nederland een groot aantal gebouwen waar volgens het nieuwe bouwbesluit (1e uitgave 2012) een aantal aanwezige installaties dienen te worden voorzien van een inspectiecertificaat.

Met name brandmeld-, ontruiming en rook- en warmte afvoerinstallaties zijn wel aangebracht in het verleden maar niet (meer) voorzien van het vereiste certificaat.

Aangezien bij veel van deze bouwwerken de documentatie van de installatie(s) en de ontwerpstukken niet meer aanwezig zijn is het lastig vast te stellen op welke basis deze installaties ooit zijn aangebracht.

Voordat de installaties zover zijn dat ze kunnen worden gecertificeerd zal eerst een behoorlijk proces moeten worden doorlopen.

Wij hebben dit voor meerdere projecten begeleid en kunnen ondersteunen in de hele fase van: vaststellen rechtens verkregen niveau, vaststellen toenmalige vereiste installatie niveau, toetsing bouwbesluit 2012 en opstellen van de Programma’s van eisen en eventueel (aangepaste) ontwerpen voor de brandmeld-, ontruiming of rook en warmte afvoerinstallaties.

 

Zonder PvE is het niet mogelijk om een installatie te certificeren.

Uiteindelijk dient het PvE en de ontwerpstukken het volgende te bewerkstelligen:

  • Vaststellen veiligheidsniveau van de installaties;
  • Uitvoeringsvorm van de installaties:
  • Risico analyse van het project;
  • Projectie installaties conform uitgangspunten PvE;
  • Installatie van het omschreven systeem zoals aangegeven in het PvE;
  • Aanleg van transmissiewegen (functiebehoud) conform het PvE;