Computational Fluid Dynamics (CFD)

Een CFD berekening biedt oplossing in de situaties waar een handmatige berekening niet meer kan worden uitgevoerd.Voor ieder project kan de meest economisch gunstige installatie ontworpen worden. Een CFD berekening kan ook als gelijkwaardigheid worden gezien om instanties zoals brandweer (al in een zeer vroeg stadium) te overtuigen van de goede werking van het ontworpen systeem.

 

Het voornaamste gevaar bij een brand in een parkeergarage ontstaat door sterke rookontwikkeling. De brandgassen die ontstaan breiden zich onder het plafond van de parkeerlaag uit. Door afkoeling aan plafond en wanden kan de rook naar beneden zakken. Hierdoor kan de oriëntatie van vluchtende personen uit de parkeergarage bemoeilijkt worden. De lokalisering van de brand door de brandweer kan door de rook al na enkele minuten problematisch worden. In de NEN 6098 is aangegeven dat er bij garages groter dan 2.500 m² moet worden aangetoond dat het ventilatiesysteem zorg draagt voor een gecontroleerde rookafvoer en dat er zicht op de brand wordt gerealiseerd. De brandweer moet op het moment van aanvallen ‘rookvrij’ de brandende auto(s) kunnen benaderen.

 

Om een voorspelling te doen naar de brandsituatie in een parkeergarage, kan met behulp van “Computational Fluid Dynamics” (CFD) de werking van het ventilatiesysteem tijdens een autobrand worden gesimuleerd. Voor het uitvoeren van een dergelijke simulatie wordt een 3-dimensionaal model van de parkeergarage opgezet. In dit model worden vervolgens de technische installaties en de regelstrategieën met behulp van wiskundige formules verwerkt. Een juiste beoordeling van het verloop van de rook –en warmte verspreiding in tijd kan worden gevisualiseerd.

 

Exiss heeft een grote expertise in het uitvoeren van CFD berekeningen zowel in Nederland als het buitenland. Door deze expertise met CFD berekeningen is Exiss in staat om deze berekeningen snel en adequaat uit te voeren. U bent zodoende altijd verzekerd van de goede werking van het door ons ontworpen en/of getoetste systeem.

Simulaties

  • Rook en- Warmteafvoersystemen
  • Rookbeheersingsystemen
  • Tunnelventilatiesystemen
  • Sprinklertechniek
  • Rookschermen
  • CO ventilatie en warmtehuishouding
  • Natuurlijke ventilatie
  • Berekening zoninstraling en opwarming gebouw