Ontruiming simulatie

Om bij complexe gebouwen of gebieden of bij gebouwen met een hoge bezettingsgraad een goed beeld te krijgen van de ontruimingstijd wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ontruimingssimulaties.

Door het simuleren van de benodigde ontruimingstijd kan een goed beeld geschets worden van de veilghied van de gebruikers en een relatie worden gelegd naar de beschikbare ontruimingstijd binnen het project.

Op basis van deze berekeningen kan worden bepaald of er inderdaad veilig kan worden gevlucht en kan de invloed van het wegvallen of toevoegen van vluchtmogelijkheden worden onderzocht.

Wanneer met gelijktijdige ontruiming van een geheel gebouw niet kan worden voldaan kan worden gesimuleerd wat het effect van gefaseerde ontruiming is en worden onderzocht of dit een verbetering geeft van de algehele vluchtveiligheid.

Wij kunnen deze simulaties uitvoeren en hebben dekennis en ervaring om de invoer en de uitvoer deskundig te beoordelen en te kunnen ondersteunen bij eventuele knelpunten met betrekking tot veilig vluchten.