Hoeve De Knokkert
30 jan 2023

Hoeve De Knokkert

Dit gaat om de verbouwing van een voormalige boerderij naar een logiesgebouw. In de voormalige boerderij worden een aantal vakantieappartementen geplaatst met op de begane grond een centrale woonkamer met keuken. De vluchtroutes lopen door de algemene ruimte en dienden aanvullend op de basisvoorschriften uit het bouwbesluit rookvrij te worden gehouden. Op basis van de ontwerpnorm voor natuurlijke rookwarmteafvoer hebben we hier een RWA systeem voor ontworpen die zorg draagt voor een veilige omgeving waardoor de gebruiker de gelegenheid hebben om het gebouw veilig te verlaten.