05 feb 2017

Onderwijs en Zelfstudiecentrum (OZC) Tilburg

Op de campus van Tilburg University komt het Onderwijs en Zelfstudiecentrum (OZC), ontworpen door KAAN Architecten in samenwerking met VORM. Het ontwerp van KAAN Architecten toont een OZC dat vierkant van opzet is en betrekkelijk laag, zoals verschillende andere gebouwen op de campus. Het past goed tussen de bomen en bij de andere gebouwen. Met het gebouw van 11.000 vierkante meter vloeroppervlak wil de universiteit de studenten beter faciliteren en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Eind 2016 is met de bouw worden gestart, in het najaar van 2017 moet de oplevering plaatsvinden. (bron KAAN Architecten; https://www.architectuur.nl/project/kaan-architecten/)

In samenwerking met Incendio (Ontwerp sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie) en Buro Bouwfysica (Brandveiligheid advies gehele gebouw) hebben wij voor dit gebouw een CFD studie verricht. De studie had als doel het vaststellen van de beschikbare ontvluchtingstijd in verschillende scenario’s en waar nodig dit optimaliseren door middel van brandscheidingen en/of rook- en warmte afvoerinstallaties. Het doel van het onderoek was het zo min moelijk toepassen van standaard brandwerende scheidigen en het behouden van een zo transparant mogelijk gebouw. Door middel van het CFD onderzoek is een oplossing tot stand gekomen die veilig vluchten waarborgd en toch de transparantie in het gebouw zoveel mogelijk heeft behouden. Met behulp van automatische detectie, enkele rookschermen en de toepassing van een natuurlijke rook- en warmte afvoer installatie is de transparantie behouden.