10 okt 2019

Parkeerproblemen tijdens het bouwproces? Exiss heeft de oplossing!

Tijdens het realiseren van een gebouw zijn er vaak veel werklieden op een bouwlocatie aanwezig, voor het onderhavige project kan dit op lopen tot max. 150 mensen op een werkdag. Deze mensen komen vaak alleen of met twee personen in een auto of een bestelauto. In een dichtbevolkte / bebouwde omgeving is het parkeren van de voertuigen van de werklieden dikwijls problematisch. Ten gevolge van deze extra parkeerbelasting in de omgeving in combinatie met de aanvoer van materialen kan dit zelfs leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Daarnaast heeft het straat parkeren invloed op de efficiency van de werklieden, denk hierbij aan; aanvoer van materialen en gereedschappen, verminderen van diefstalrisico’s bij het parkeren op de werklocatie.

Het is daarom aan te bevelen, indien een gebouw wordt voorzien van een stallingsruimte deze zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen om de overlast / risico’s voor de omgeving te beperken.

Exiss kan een maatregelenpakket vast te stellen en hiervoor een onderbouwing maken middels een rapportage welke voorgelegd kan worden aan de Gemeente.  Een win win situatie voor alle betrokken partijen waardoor tijdelijk parkeren in de stallingsgarage mogelijk wordt.

Benieuwd? Neem gerust even contact met ons op wij staan u graag te woord.