OZC Tilburg:

In samenwerking met Incendio (Ontwerp sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie) en Buro Bouwfysica (Brandveiligheid advies gehele gebouw) hebben wij voor dit gebouw een CFD studie verricht. De studie had als doel het vaststellen van de beschikbare ontvluchtingstijd in verschillende scenario's en waar nodig dit optimaliseren door middel van brandscheidingen en/of rook- en warmte afvoerinstallaties. Het doel van het onderoek was het zo min moelijk toepassen van standaard brandwerende scheidigen en het behouden van een zo transparant mogelijk gebouw. Door middel van het CFD onderzoek is een oplossing tot stand gekomen die veilig vluchten waarborgd en toch de transparantie in het gebouw zoveel mogelijk heeft behouden. Met behulp van automatische detectie, enkele rookschermen en de toepassing van een natuurlijke rook- en warmte afvoer installatie is de transparantie behouden.