Beheersbaarheid van brand

Bij het bouwen van een nieuw gebouw of het verbouwen van een bestaand gebouw dient u te voldoen aan de eisen gesteld uit het Bouwbesluit 2012.Wegens bedrijfsvoering is het soms wenselijk om een groter brandcompartiment te maken dan dat het Bouwbesluit toestaat. Met behulp van de NEN6060 kunnen wij uw helpen een groter brandcompartiment te verwezenlijken.

 

Bij het opstellen van onze gelijkwaardigheidsrapportage houden wij rekening met uw bedrijfsvoering.  De bedrijfsvoering is ons uitgangspunt om onze oplossing tot gelijkwaardigheid aan te tonen. Bij wijziging van het gebruik dient er opnieuw gekeken te worden of u voldoet aan de eerder gestelde brandpreventieve voorzieningen