Overdrukventilatie systemen

Overdrukventilatie en vluchtwegbeveiliging voor trappenhuizen en brandweerliften.Om vluchtwegen binnen een complex te vrijwaren van rook gedurende een brand kan er naast het toepassen van rooksluizen aanvullend een overdrukinstallatie geëist worden.Door nieuwe Europese regelgeving NEN12101-6 wordt meer gekeken naar de aard van het complex en de daarbij behorende gelijktijdigheid gedurende de ontvluchting.

 

In 2012 is de NPR6095 vernieuwd, in deze praktijkrichtlijn zijn nu ook ontwerpcriteria meegenomen, deze richtlijn mag ook als basis worden gehanteerd voor het uitwerken van een installatie.

 

De ontwerper, maar ook het bevoegd gezag mag een selectie maken uit de NEN12101-6 en/of de NPR6095 om een passende gelijkwaardige oplossing te definiëren.

 

Gezien de jarenlange praktijkervaring kan Exiss voor u een overdruk systeem ontwerpen inclusief de benodigde begeleiding voor de goedkeurng bij het bevoegd gezag.