Rook Warmte Afvoer systemen (RWA/RBS)

Gelijkwaardigheid voor parkeergarages:Door intensief ruimtegebruik verdwijnen gebouwfuncties steeds vaker onder maaiveld. Vooral parkeergebouwen gaan ondergronds.

 

Wanneer een parkeergarage nieuw wordt gebouwd met een compartimentsgrootte van meer dan 1.000m² dient aan het bevoegd gezag gelijkwaardigheid te worden aangetoond.

 

In 2002 is de Concept praktijkrichtlijn voor parkeergarages met een oppervlak van meer dan 1.000 m2 in Nederland geïntroduceerd. Deze richtlijn werd echter door verschillende gemeenten als te licht of onvolledig gezien en daarom lokaal aangepast. De richtlijn is sinds zomer 2012 officieel ingetrokken.

 

In februari 2012 is de norm NEN6098 vastgesteld, om de grote verschillen tussen de diverse regio’s in Nederland te verkleinen. Deze invoering heeft als gevolg dat ook bij de kleinere garages een volledig rook- en warmteafvoer installatie (RWA) moet worden voorzien, rekening houdend met optredende temperaturen bij brand.

 

Bij garages groter dan 2.500 m2 is een rookbeheersingsinstallatie (RBI of RBS) noodzakelijk. En zal het ontworpen systeem vooraf moeten worden getoetst door middel van een CFD simulatieonderzoek.

Exiss kan vanuit jarenlange ervaring voor u een passend ventilatie systeem ontwerpen op basis van de NEN6098. Exiss heeft tevens de kennis en software in huis om met behulp van CFD onderzoek het ontwerp te valideren en te optimaliseren zodat in een vroeg stadium kan worden vastgesteld welke middelen benodigd zijn om te kunnen voldoen aan de toetsingscriteria uit de NEN6098.

Met het van kracht worden van de NEN6098 zullen er alsnog regionaal verschillen blijven bestaan, wat momenteel opvalt is dat verschillende gemeenten moeitje hebben met het gegeven vbrandvermogen en inzettijd in de norm en willen hier dan ook dat er andere uitgangspunten worden aangehouden. Exiss zorgt ervoor dat u geen verassingen achteraf hoeft te verwachten door een proactieve benadering van en afstemming met het bevoegd gezag.

Gelijkwaardigheid in grote brandcompartimenten boven maaiveld:

Bij overschrijding van de compartimentgrootte bij kantoren, bedrijfsruimten en woningen kan vertikale rook- en warmteafvoer (RWA) worden ingezet als gelijkwaardige oplossing. In geval van brand kan door toepassing van een RWA systeem een veilige vluchtweg worden gegarandeerd. Dit zorgt mede voor een verbetering van de vluchtmogelijkheid, veilige interventie van de brandweer en het mogelijk beperken van schade aan het gebouw.