Hot smoke test parkeergarages

Conform de NEN6098 dient een rookbeheersingsysteem opgeleverd te worden, hiervoor zijn afhankelijk van de compartimentgrootte verschillende testen vereist. Afhankelijk van de compartimentgrootte zal ook de functie van het systeem veranderen. Er kunnen koude rookproeven, warme rookproeven, debietmetingen, stromingsmetingen en rastermetingen worden geëist bij oplevering.

 

Exiss kan al deze proeven voor u uitvoeren en heeft daarvoor alle middelen in eigen hand.
Bij een warme rooktest (hot smoke test) met ethanol kunnen wij ook de bescherming van het gebouw verzorgen zodat er geen beschadiging door thermische belasting ontstaat.

 

Hiervoor hebben wij een emthide ontwikkeld waarbij binnen een dag het gebied rond de test kan worden opgebouwd en afgebroken, zonder gebruik van zwaar materieel en zonder schade aan het gebouw aan te brengen.

 

Afhankelijk van de lokale eisen is er voor het ontwerp van het ventilatiesysteem al een CFD simulatie uitgevoerd, deze kan worden aangepast naar het effectieve brandvermogen van de hot smoke test. Als nog geen CFD simulatie is uitgevoerd kunnen wij dit vooraf uitvoeren om zo de te verwachten stroming in de garage in beeld te brengen, tijdens de testen kan het systeem worden getoetst aan de CFD berekening en de toetsingscriteria.

 

Exiss heeft door haar ervaring met diverse oplevertesten en de, in samenwerking met Efectis B.V., ontwikkelde Hot Smoke test, al meerdere hot smoke testen mogen uitvoeren. Door het ontsteken van ethanol in speciaal ontwikkelde brandbakken kan een brandvermogen worden gegenereerd van 0,4 tot 4 MW totaalvermogen. Ethanol produceert rook niet bijna niet zichtbaar is, om toch een goed beeld te geven van de terugstroming van rook wordt dit met behulp van meerdere rookmachines zichtbaar gemaakt.

 

Tijdens de test worden statisch en dynamische temperatuur metingen uitgevoerd om de veiligheid van mens en gebouw te waarborgen. Ondanks de hoge temperatuur van de brand van ca. 500 °C wordt het gebouw en installaties onder het plafond volledig beschermd (Het kan voorkomen dat enkele armaturen e.d. tijdelijk moeten worden verwijderd).