Een Programma van Eisen (PvE) is een document waarin de uitgangspunten van de eisende partij(en) worden vastgelegd.
Het PvE kan onderscheiden worden in:
  •  een PvE voor RWA systemen
  •  een PvE voor branddetectiesystemen
  •  een PvE voor ontruimingsinstallaties
  •  een PvE voor overdruksystemen

 

Het PvE is het basisdocument aan de hand waarvan een installatie wordt ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden. Een PvE is voor de aanleg van bovengenoemde installaties noodzakelijk. Daarbij zijn de eigenaar van het gebouw, de gebruiker, de verzekeraar, de gemeente en/of de brandweer betrokken. Exiss is jarenlang NCP erkend PvE opsteller en ontwerpbureau geweest, alhoewel deze erkenningsregeling is komen te vervallen is bij Exiss niets veranderd in de werkwijze.

 

Zonder PvE is het niet mogelijk om een installatie te certificeren. Certificatie is verplicht gesteld in het bouwbesluit.

 

Het PvE dient het volgende te bewerkstelligen:

 

  •  Risico analyse van het project;
  •  Projectie installaties conform uitgangspunten PvE;
  •  Installatie van het omschreven systeem zoals aangegeven in het PvE;
  •  Aanleg van transmissiewegen (functiebehoud) conform het PvE;

 

Na afronden van de installatiewerkzaamheden fungeert het PvE als document ten behoeve van inspectie en certificering van de installatie.

 

Exiss zorgt voor een onafhankelijk PvE waarbij ook kritisch gekeken wordt naar de overige installatieonderdelen binnen een complex. Hierbij valt te denken aan aansturingen van liften, deuren, luchtbehandelingskasten etc.