Brandveiligheid scan

Om te komen tot optimale brandveiligheid moet de balans worden gezocht in een mix van bouwkundige en installatietechnische en organisatorische maatregelen.

 

Hiermee maken wij voor u inzichtelijk hoe bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten zich verhouden tot het van toepassing zijnde wettelijke eisenpakket (bouwbesluit 2012)

 

Wij zijn sterk in het vinden van de juiste, of gelijkwaardige oplossing voor uw specifieke brandveiligheids vragen.

 

Met betrekking tot bouwkundige, technische en organisatorische voorzieningen kunnen wij u adviseren in:

 

 • Brand/rook compartimentering
 • Brandmeldinstallaties (NEN2535)
 • Ontruimingsinstallaties (NEN2575)
 • Uitwerking installatietechnische ontwerpen voor BMI en OAI installaties
 • Brandoverslagberekeningen
 • Controle van offertes
 • Uitwerken gelijkwaardige oplossing voor o.a. overschrijding compartimentsgrootte
 • Advisering gelijkwaardige brandveiligheid
 • Wet en regelgeving (Bouwbesluit 2012)
 • Ontruimingsplan (NEN8112)
 • CFD onderzoek
 • Ontvluchtingssimulatie onderzoek