Benzeenberekeningen

De wet luchtkwaliteit (Wet Milieubeheer artikel 5.2) stelt onder andere eisen aan de benzeenconcentratie in omliggende verblijfsgebieden.Door de afvoer van de ventilatielucht van de parkeergarage wordt onder andere benzeen naar buiten geblazen, wanneer een afblaasvoorzieing niet kan voldoen aan de basis criteria van deze wet kan met behulp van een benzeeberekening worden onderzocht of gelijkwardigheid kan worden aangetoond.

 

Sinds Juli 2007 is hiervoor een nieuwe handreiking gepubliceerd, deze geeft een duidelijk beeld over waar een installatie aan moet voldoen, dit rapport is door ons verwerkt in onze rapportage, samen met de criteria uit de Wet luchtkwaliteit, zodat ook hiermee wordt voldaan aan de laatste eisen/verwachtingen van de gemeente.

 

Exiss kan een benzeen rapportage verzorgen, alsmede de goedkeuring bij de desbetreffende gemeente.