16 okt 2019

Wel of geen branddetectie bij parkeergarages groter dan 1.000m2?

Een nieuw te bouwen stallingsgarage voor het stallen van 50 auto’s als onderdeel van een nieuw te bouwen woongebouw heeft een gebruiksoppervlakte van circa 1.940 m2. De stallingsgarage grenst aan één zijde aan de woningen en aan de straatzijde is de garage voorzien van een open hekwerk. Boven de parkeerplaats is een dek aanwezig waarop zich de terrassen van de woningen bevinden. Binnen de stallingsgarage bevinden zich ook een aantal buitenbergingen van de woningen.

De gemeente is van mening dat de gehele stallingsgarage als één stallingsgarage met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2 moet worden beoordeeld. Daarom is volgens Bouwbesluit artikel 6.20 eerste lid een BMI vereist met volledige bewaking. Deze hoeft niet gecertificeerd te zijn. De aanvrager is van mening dat er twee naast elkaar gelegen gebruiksfuncties van dezelfde soort zijn die elk kleiner zijn dan 1.000 m2, waardoor geen BMI is vereist. Bovendien is de aanvrager van mening dat als de stallingsgarage als één groot brandcompartiment wordt beschouwd, er een gelijkwaardige veiligheid is als beoogd
met een stallingsgarage kleiner dan 1.000 m2, omdat de vluchtmogelijkheden ten minste net zo veilig zijn als bij twee aan elkaar grenzende gebruiksfuncties.

Een aparte situatie waarbij theoretisch een parkeergarage tot in oneindige grootte gebouwd zou kunnen worden waarbij er geen branddetectie toegepast zou hoeven worden. Dergelijke installaties worden dan ook niet voorzien van doormelding waarbij brandalarmen ook niet automatisch worden opgevolgd. Het is maar de vraag of dit de brandveiligheid en vroegtijdige ontdekking van de brand ten goede komt. Exiss is van mening dat deze garages op basis van het bouwbesluit altijd uitgevoerd dienen te worden met een robuust branddetectie systeem en kan u adviseren op het gebied van brandveiligheid in parkeergarages. Brandveiligheid in parkeergarages is namelijk onze specialiteit.

Lees hier het volledige artikel.